<< Tillbaka

Hälsa det till Mor

Textförfattare

Evald Ture

Kompositör Borganoff Igor
Sångbok Lapp-Lisas Sånger
Utgiven 1960

Hälsa det till Mor. Fast min Mor ej finnes mer, börjar den. I Lapp-Lisas Sångbok anges varken författare eller kompositör. Även Oscar Lövgren har sången i Läsarsång och folklig visa, men han har inte heller kunnat hitta någon författare. Ture Evald anges ha författat sången 1929. Vem han är har jag ännu inte kunnat utröna. jag tror dock att detta bara är en pseudonym, att någon profan- eller kuplettförfattare skrivit texten. Det finns en uppgift som säger att det skulle vara Valdemar Dahlquist. Det är fullt möjligt då han samarbetade mycket med just Fred Winter. Pseudonymer var ett sätt att komma undan kontrakt man hade med andra producenter. Kompositören använder en av sina pseudonymer. Han heter Sten Njurling född 30.1.1892 och gick ur tiden 16.5.1945. Han tog pseudonymen Fred Winter för att hans rätta namn var svårt att uttala utomlands.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!