<< Tillbaka

O jag vet ett land långt från

Textförfattare

Sandell-Berg Lina

Kompositör Seydler Ludwig Carl
Sångbok Pilgrimssång och Himlaton
Utgiven 2005

O jag vet ett land långt från sorg och strid. Detta sköna land är Guds vänners land. Sången var från början en profan visa skriven av Jacob Dirnbök till det steiermarkska lantbruks- sällskapets 25-årshögtid 1844. Seydler tonsatte den och den sjöngs vid nämnda tillfälle. Oscar Lövgren säger att det är troligt att Lina Sandell skrivit sången och ändrat den så att den istället för att handla om det jordiska hemlandet nu handlar om det himmelska. Det finns flera exempel där hon gjort lika dant. Även vid s. k. översättningar av andliga sånger skrev hon en mera fri och egen text. P. o H.:s notering att Ahnfelt skulle bearbetat melodin stämmer nog inte. Lövgren säger att när sången togs in i Ahnfelts Andeliga Sånger 1877 så återgav man Seydlers melodi oförändrad. Möjligen har Ahnfelt gjort ett eget arr. till den. Sången har nr 198 i Ahnfelts sångbok. Där står Okänd vad det gäller kompositör. Sången finns också i flera samfunds sångböcker.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!