<< Tillbaka

Mitt hem är där

Textförfattare

Sjölin Karl Gustaf

Kompositör Sjölin Karl Gustaf?
Sångbok Barnatro och Pärleport
Utgiven 1999

Mitt hem är där på den andra stranden. Det finns ett hemland för Jesu vänner. O ljuva hemvist bland Jesu vänner. I B o P återges den lätt bearbetade texten från Sånger och Psalmer 1987 där sången har nr 749. Sången finns också i: Andliga Sånger 1936 som nr 452, 5 versar. Kristen sång 1944 som nr 277, 4 versar. Kristen Lovsång 1954 som nr 684, 4 versar. Förbundstoner 1957 som nr 639, 5 versar. Tollarpspärmen som nr 62, 5 versar. Originalet finns i Sjölins sångbok Väckelse och Hemlandssånger som nr 207, och har där titeln Mitt hem. Där är originalmelodin mycket annorlunda mot den vi använder i dag. Där liknar tonbilden mer sången Jag är en kristen och vill det vara. Denna melodi kan mycket väl ha gett upphov till den nuvarnde melodin som för övrigt inte är helt lika återgiven i samtliga böcker. Tills andra uppgifter kan presenteras bör nog den nuvarande melodin betraktas som en folkmelodi.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!