<< Tillbaka

Jag är så glad att Jesus är min

Textförfattare

Bliss Philip P.

Kompositör Bliss Philip P.
Sångbok Pilgrimssång och Himlaton
Utgiven Utgiven 2005

Jag är så glad att mig Gud håller kär boken han gav mig mitt hjärta det lär. Jag är så glad att Jesus är min Jesus är min. Svensk text av Erik Nyström. Nyström översatte den för Sånger till Lammets lov 1875 och den har nr 3 i sångboken. Det är den översättningen som återges i P. o H. Den har också Oscar Lövgren i Läsarsång och folklig visa. Lövgren har dock valt att i sista versen använda ordet frestaren där Nyström skriver Djävulen. Sången har 6 versar i samtliga nämnda böcker. Sången finns också i: Hemlandstoner 1891 som nr 259, 6 versar. Samlingstoner 1922 som nr 180, 6 versar. Sions Basun 1913 som nr 234, 6 versar. Hemlandsklockan 1907 som nr 581, 5 versar. Sången har också getts ut som strängmusiksång av Förlaget Filadelfia som nr 227, då med 3 versar. =================================== Nyström gjorde ytterligare en översättning av sången då SMF skulle ge ut sin första sångbok. Nyström som ingick i sångbokskommitten fick inte använda sen egen tidigare översättning på grund av copyright-skäl. Så var det med många av Nyströms tidigare översättningar och i de fall man ville ta in dessa sånger översatte han dem på nytt. Därför finns en annan version i SMF:s sångbok 1894, som nr 249 och den versionen återges i Evangeliska Sånger del II som nr 127. ==================================== En variant på sången finns också i Det glada budskapet, Häst-August sångbok. Det är nr 124 och den är signerad A. vilket nog betyder att han själv författat den. Han anger nämnda sång som melodi och den har ett liknande innehåll men han har en extra refräng där han sjunger: Jag är så glad att himlen är min, himlen är min. ==================================== Det finns en berättelse från Sankey om denna sång. En man som inte varit på gudstjänst på sju år inbjöds till möte. Han kom och senare berättade han att inget berörde honom i gudstjänsten förrän i slutet då man sjöng sången. Det slog ned som ett blixnedslag i hans själ att Gud älskade honom. Denna upplevelse lämnade honom inte utan dagen efter fann han sin Frälsare ute på fältet. Han kom till nästa kvälls möte och berättade sin upplevelse.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!