<< Tillbaka

I den sena midnattsstunden

Textförfattare

Coxe Arthur C.

Kompositör Skoog Andrew L.
Sångbok Nåd och Jubelton
Utgiven Utgiven 2002

I den sena midnattsstunden vid ditt hjärtas dörr. Sången skrevs 1842 och översattes till svenska av Lina Sandell-Berg, 1875. Skoog skrev musiken 1894. Sången förekommer i flera sångböcker. I Hemlandsklockan har den nr 690 och den har 4 versar liksom i Segertoner 1960, där har den nr 430. I dessa böcker har den samma text. I övriga böcker varierar det beroende på vilka versar man valt då man bara återger 3, så också i N o J. Originaltitel: In the Silent Midnigt Watches. Originalet på The Cyber Hymnal har bara 3 versar men Hemlandsklockan har ju 4, men anger en annan signatur för texten. Versen som lyder: En gång ropar du kanhända Herre släpp mig in Öppna för mig pärleporten Jag, jag är ju din Tänk om Herren så dig svarar i den mörka ängd Du för mig ej velat öppna nu min dörr är stängd. Finns inte på The Cyber Hymnal.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!