<< Tillbaka

Hur underlig är du

Textförfattare

Gustafson Emil

Kompositör Folkmelodi
Sångbok Nåd och Jubelton
Utgiven Utgiven 2002

Hur underlig är du i allt vad du gör vem kan dina vägar förstå. I flera sångböcker anges melodin komma från E. G:s Hjärtesånger, men följer man denna sång genom olika sångböcker så har den förändrats ett antal gånger och den vi har i dag får nog betraktas som en folkmelodi vilket Oscar Lövgren ansåg den vara från början. Den äldsta bok jag har den i är Förbundstoner 1912 där går sången i 4/4-takt och melodislingan är annorlunda, samma melodi återges också i Segertoner 1926. 1917 skriver K. G. Sjölin sången På löftenas vagnar. Om den säger Lövgren att han inspirerats av E. G:s sång och att han använt samma melodi vilket bara delvis stämmer. Den är ganska lik men skiljer sig en del. Sjölin har den i 6/8-takt och slingorna är annorlunda. Lövgren återger denna melodi i Läsarsång och folklig visa del I, då han skriver om På löftenas vagnar. Den melodin finns i Sjölins sångbok 1927. I Evangeliska Sånger del I, 1930, går sången fortfarande i 6/8-takt men med ytterligare en ändring i melodislingan och sista delen av versarna är helt lika det vi har i dag. När vi sedan kommer fram till Andliga Sånger 1936 har melodin förändrats till vad vi har i dag. Den går åter i 4/4-takt och den är ändrad i vissa partier. Den varianten finns i Kristen Sång 1944, Kristen Lovsång 1954, Segertoner 1960, Psalm och Sång 1966, Psalmer och Sånger 1987 och i N o J. Den kanske finns även i andra böcker man jag redovisar de böcker jag har tillgång till.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!