<< Tillbaka

Hitintills Herren har hulpit så väl

Textförfattare

Olsen Anders

Kompositör Okänd
Sångbok Evangeliska Sånger del II
Utgiven Utgiven 1935

Hitintills Herren har hulpit så väl. Intill i dag till i dag. Sången översatt från norskan av Johan Gustafsson, missionsföreståndare i SMF och engagerad i arbetet med Evangeliska Sånger. Han tog med 4 versar. Olsen skrev sången 1870, då med 13 verser. Anton Nilsson d.y. översatte 10 av dessa vilka han tog in i sin sångbok Andliga Sånger 1898. Vanligen sjöng man då sången på melodin Hade jag vingar som duvan jag flög. Med den melodin återger Oscar Lövgren fem versar av Nilssons text i boken Läsarsång och andlig visa del I, utgiven 1975. I Evangeliska Sånger är det en annan melodi och kompositör uppges inte.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!