<< Tillbaka

Hemma hemma

Textförfattare

Boberg Carl

Kompositör Hultman J. A.
Sångbok Nåd och Jubelton
Utgiven Utgiven 2002

Hemma hemma den som vore lyckligt i sitt hem ändå. Sången trycktes i Sanningsvittnet 1890, den tidning som Carl Boberg arbetade med och senare övertog. Då hade sången en melodi av en okänd tysk kompositör som hette Krug. Flera kompositörer har det efternamnet och därför vet man inte vilken det avser. Den melodin användes till Lina Sandells båda sånger Har du mod att följa Jesus ljuder frågan mången gång, och Har du mod att följa Jesus vad det än må kosta dig? När SMF gav ut sin sågbok 1893-1894, där för övrigt Carl Boberg satt med i sångbokskommitten, finns sången med som nr 454. Där har den 4 versar. I N o J saknas vers 3. Även 1921 och 1951 har SMF med sången på samma melodi. 1951 har man tagit bort vers 3. I Solskenssånger kom sången 1911 då med Hultmans melodi och med en bearbetning av texten. Sången har nr 25 i N o J och melodin till nr 24 kan alltså användas då dessa har samma metrklass.

Copyright 2008 © Anton Design
Till Startsidan
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!